Soutěž o dovolenou v Tuřecku na Danea.cz

 

1. Cena – Dovolená pro 2 osoby v Tuřecku v hodnotě 50.000 Kč

 

Je to úplně jednoduché, protože soutěžení je o štěstí,  přihlaste o tuto jedinečnou šanci vyhrát super ceny na této stránce jednoduchým vyplněním formuláře.

Nemusíte nic nakupovat ani splnit žádnou podmínku.

Jenom vyplňte ve formuláři níže své Jmého, Příjmení a email a klikněte na "Odeslat"

Soutěž probíhá v období od 29. 6. do 31. 8. 2015 a zařazeni budou všichni soutěžící, kteří se zapojí s úplnými údaji 31. 8. 2015.
.

 

* Email
* Jméno
* Příjmení
  * = Požadovaná pole
 

 

 

 

Organizátoři:

Soutěž "Soutěž o dovolenou v Tuřecku na Danea.cz" organizuje:

FDG 2, s.r.o., Kollárová 6, 902 01 Pezinok,   tel./fax:  +420 2 34 28 02 21 , info @ danea.cz, IČO: 27103625 , IČ DPH: CZ27103625  

číslo účtu: 240308274/0300 (dále jen "organizátoři").

 

Soutěž probíhá od 29. 6. do 31. 8. 2015

Výhry:

1. cena: Poukaz na dovolenou v Tuřecku v hodnotě 50000 Kč v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 pro maximálně 2 osoby. 

Účastníkem soutěže může být kdokoliv, kdo se v průběhu soutěže (29. 6. do 31. 8. 2015) zaregistruje na webovské stránce www.danea.cz/soutez a vyplní registrační formulář, kde uvede své jméno, příjmení a emailovou adresu anebo pošle email podle podmínek výše uvedených.

Soutěže se může zúčastnit jeden účastník se správně a úplně vyplněnými údaji pouze jednou. Vícenásobné zadání toho samého e-mailu se počítá jako jeden los ("hlasování“).

Jakýkoliv účastník, který správně vyplnil formulář v době od 29. 6. do 31. 8. 2015 je oprávněn zúčastnit se losování a mít možnost vyhrát cenu.

V případě zjištění duplicitního zadání toho samého emailu nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si organizátoři vyhrazují právo na nepřiznání výhry nebo odměny tomuto uživateli, na vyřazení uživatelů ze soutěže a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

Žádný zaměstnanec organizátorů nebo příbuzní zaměstnance se soutěže "Soutěž o dovolenou v Tuřecku na Danea.cz" nesmí zúčastňovat.

Výherci budou oznámení do dvou dnů od skončení soutěže na internetové stránce www.danea.cz.

Výhry jsou zasílány pouze v rámci území ČR na adresy výherců uvedených ve vyplněných formulářích soutěže, a to do 1 měsíce od data vyhlášení soutěže. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 2 měsíců připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle organizátora, který cenu do soutěže poskytl. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzdvižena, propadá ve prospěch organizátora soutěže.

Výhry jsou právně nevymahatelné a nemůžou být předmětem reklamace.

Ve smyslu zákona o dani z příjmů č. 595/2003 Z. z. ve znění pozdějších předpisů je příjemce výhry nebo ceny při poskytnutí nepeněžní výhry nebo ceny organizátory soutěže povinen zaplatit daň. Příjemce výhry, jejíž hodnota je vyšší než 4200 Kč, je povinen zaplatit daň z výhry nebo ceny.

Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazné pro obě strany. Návštěvník serveru odesláním svých osobních údajů (odesláním formuláře) prohlašuje, že s nimi byl prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv změnit, soutěž zkrátit, prodloužit nebo bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci organizátora.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící v souladu se zákonem č. 101/2000 Zběrky o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které dobrovolně poskytne v rámci soutěže organizátorům soutěže.

Účel zpracování osobních údajů je: vyhodnocení soutěže a další marketing organizátorů, tj. nabídka produktů a služeb a zasílání informací o marketingových kampaních přes SMS zprávy, e-mail, tak jako i jinými elektronickými cestami a též jejich sdílení s třetími stranami a partneri organizátora. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů bude organizátor provádět na území ČR.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že organizátoři můžou osobní údaje účastníka soutěže zaznamenávat na nosičích informací/do informačního systému. Účastník soutěže, který poskytl své osobní údaje, zodpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.

Účastník soutěže zapojením se do soutěže potvrzuje, že byl organizátorem obeznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů a že mu byly známy všechny potřebné informace ze strany organizátorů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Organizátoři poučili účastníka soutěže, že poskytnutí požadovaných osobních údajů účastníka soutěže je dobrovolné a účastník soutěže může kdykoliv dobrovolně písemně na adrese organizátorů vyjádřit nesouhlas s jejich poskytováním a využíváním v poštovním a elektronickém styku. Účastníkovi přísluší všechna ostatní práva podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Zb. v aktuálním znění.

 

Tato pravidla jsou platná ode dne 29. 6. 2015